fbpx

מסתור כביסה מאלומיניום

מסתור כביסה (לחיפוי מבנים)

רפרפות קבועות לחיפוי מבנים. מערכת רפרפות פרופילי אלומיניום. מודולרי,עיצובי. לחיפויי קירות חוץ לבנינים.